Què fem

Fem suport emocional

Oferim un espai d’escolta activa i individualitzat a persones que tenen un malestar perquè puguin reprendre el seu itinerari de vida.

Impulsem la prevenció i la lluita contra l’estigma de la salut mental, en visibilitzem els problemes entre les persones joves i fem difusió de les eines i recursos disponibles per a millorar-la.

També oferim accions de formació i col·laborem amb professionals que treballen amb persones joves perquè aquestes adquireixin les habilitats necessàries per detectar problemàtiques de salut mental.

Fem Orientació Educativa

Acompanyem les persones joves a descobrir les alternatives formatives que existeixen al territori perquè puguin escollir aquells estudis que els desperten més interès.

Aquesta atenció individualitzada inclou la derivació a recursos públics existents: programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l’educació postobligatòria.

Fem Orientació Laboral

L’assessorament personalitzat que oferim també és en matèria de recerca de feina. D’aquesta manera atenem un altre dels aspectes de desenvolupament vitals : l’itinerari laboral d’una persona. A més a més de donar suport en la recerca de feina, d’acompanyar a conèixer el mercat laboral i les ocupacions actuals, també realitzem tallers d’autoconeixement i competències transversals.

Fem suport a iniciatives

Dinamitzem espais oberts d’intercanvi, discussió i millora on les persones joves expressin les seves idees i inquietuds i puguin compartir interessos comuns. Acompanyarem les iniciatives que sorgeixin en aquestes espais des del primer moment, durant la fase de concepció fins al desenvolupament i execució de les iniciatives.