Identificar les fortaleses i talents personals, adquirir eines i noves estratègies per resoldre conflictes o elaborar un pla d’acció personal. Són alguns dels àmbits que hem treballat al taller d’Autoconeixement, empoderament i benestar  que hem realitzar durant el darrer trimestre al centre cívic Ponent de Reus.

8 joves que no es coneixien prèviament han participat en el taller. Una activitat que ha permès fer un treball de creixement personal que totes han valorat molt positivament. A banda, les dinàmiques i el treball realitzat han facilitat que entre les participants s’hagi creat una xarxa social de suport i interessos compartits.

Al llarg de les sessions s’han abordat aspectes com l’autopercepció, l’autoexigència, la resolució  de problemes o les habilitats comunicatives. Un treball enfocat a dotar a les participants d’eines per afavorir el benestar emocional i fomentar l’autoconeixement.